Projekt MOB4APP ma na celu wzmocnienie roli osób zajmujących się kształceniem i szkoleniem zawodowym (centra kształcenia i szkolenia zawodowego, szkoleniowcy, instytucje publiczne, urzędy pracy, mentorzy, tutorzy, trenerzy itp.) jako łącznika pomiędzy stażystami a firmami (w szczególności MŚP) w celu realizacji długoterminowych doświadczeń mobilności w Europie dla stażystów. Rezultat ten zostanie osiągnięty poprzez opracowanie ścieżki szkoleniowej i materiałów do promowania, prowadzenia, wspierania, ułatwiania i oceniania skutecznej mobilności transgranicznej stażystów.

IO1 MOB4APP
Program szkoleniowy dla specjalistów VET

Program szkoleniowy składa się z modułów szkoleniowych przeznaczonych do zrealizowania podczas 32-godzinnego kursu szkoleniowego. Moduły będą obejmować wszystkie aspekty związane z mobilnością stażystów za granicą. Głównym celem tego IO jest dostarczenie wiedzy, umiejętności i kompetencji niezbędnych do wspierania, zarządzania i oceniania efektywnych doświadczeń zagranicznych dla stażystów.

IO2 MOB4APP
Pakiet narzędziowy dla stażystów i MŚP

Toolkit będzie dostarczał zasobów i narzędzi do podnoszenia świadomości i zarządzania doświadczeniami mobilności skierowanymi do stażystów i firm wysyłających lub goszczących.

IO3 MOB4APP
MOOC

Kurs szkoleniowy online dla specjalistów VET na temat mobilności transgranicznej dla stażystów. Kurs szkoleniowy zostanie stworzony w celu dostarczenia go jako MOOC poprzez platformę internetową. MOOC będzie zoptymalizowany dla urządzeń mobilnych i będzie mógł być używany online lub w formie mieszanej (blended learning).