Mob4App Project

finansowany przez Program Erasmus+ Unii Europejskiej

Projekt Mob4App ma na celu wzmocnienie rozwoju zawodowego
specjalistów VET 
w celu udoskonalenia, zarządzania i wspierania mobilności transgranicznej dla osób przyuczanych do zawodu w Europie.

Projekt dostarczy specjalistom VET, firmom i uczestnikom kształcenia i szkolenia zawodowego konkretną wiedzę, umiejętności i kompetencje niezbędne do promowania, prowadzenia, wspomagania, ułatwiania i oceniania efektywnych wyjazdów zagranicznych dla stażystów. Przeszkoleni profesjonaliści VET będą w stanie projektować, rozwijać i dostarczać wysokiej jakości transnarodowe rozwiązania w zakresie uczenia się w miejscu pracy, rozpoznając i przezwyciężając niektóre z najczęstszych problemów związanych z praktycznym wdrażaniem długoterminowej mobilności dla stażystów w Europie.

Projekt MOB4APP ma na celu wzmocnienie roli specjalistów VET jako łącznika pomiędzy praktykantami a firmami poprzez opracowanie ścieżki szkoleniowej dla specjalistów VET oraz materiałów pomocniczych dla firm i stażystów.