CO.META SRL

Co.Meta S.r.l. jest włoską organizacją VET z certyfikacją w regionie Marche, specjalizującą się we wdrażaniu innowacyjnych metodologii szkoleniowych oraz w uznawaniu kompetencji nabytych poprzez uczenie się formalne i nieformalne. Co.Meta ma na celu zapewnienie odpowiednich programów szkoleniowych w celu poprawy perspektyw zawodowych beneficjentów i rozwoju innowacyjności w firmach. Co.Meta dostarcza oferty szkoleniowe dla osób uczących się w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego oraz dla firm wspierających nabywanie umiejętności i kompetencji na wysokim poziomie. Co. Meta jest zaangażowana w kilka projektów UE, zarówno jako partner, jak i koordynator.

Kontakt

Silvia Marsili

info@consultingmeta.it

WŁOCHY

Kontakt

Marco Iacuitto

info@ccitabel.com

BELGIA

Belgijsko-Włoska Izba Handlowa

Belgijsko-Włoska Izba Handlowa jest stowarzyszeniem non-profit utworzonym w 1950 roku na mocy prawa belgijskiego w celu wspierania kontaktów między Belgią i Włochami. Izba jest uznawana przez rząd włoski i jest częścią Assocamerestero, Stowarzyszenia Włoskich Izb Handlowych za granicą, składającego się z 78 izb na całym świecie. Belgijsko-Włoska Izba Handlowa jest punktem referencyjnym par excellence dla każdej firmy, która chciałaby promować swoją działalność i poszerzyć swą sieć we Włoszech i w Belgii. Belgijsko-Włoska Izba Handlowa jest partnerem odpowiedzialnym za strategię rozpowszechniania projektu Mob4app.

Unione Sindacale Regionale Cisl Marche

CISL MARCHE jest regionalnym oddziałem CISL NAZIONALE i liczy obecnie ponad 162.000 członków. CISL NAZIONALE jest drugą co do wielkości Konfederacją Związków Zawodowych we Włoszech (ponad 4 miliony członków w 2019 roku) i składa się w wymiarze pionowym z 19 głównych krajowych federacji branżowych oraz w wymiarze poziomym z 21 regionalnych związków zawodowych. CISL powstała z wolnej inicjatywy pracowników, nie jest zależna i nie podlega żadnej władzy politycznej, instytucjonalnej czy ekonomicznej. Dla CISL negocjacje są priorytetowym narzędziem poprawy warunków ekonomicznych i socjalnych pracowników i emerytów.

Kontakt

Cristiana Ilari

usr.marche@cisl.it

WŁOCHY

Kontakt

Carolina Perondi

carolina.perondi@camara.es

HISZPANIA

Hiszpańska Izba Handlowa

Hiszpańska Izba Handlowa jest korporacją, której celem jest reprezentowanie, promowanie i obrona podstawowych interesów handlu, przemysłu, usług i spedycji; badanie środowiska ekonomiczno-biznesowego; świadczenie usług dla wszystkich hiszpańskich firm oraz usługi doradcze dla administracji publicznej. Izba Hiszpańska koordynuje sieć 85 lokalnych Izb Handlowych w Hiszpanii i działa jako ich przedstawiciel w krajowych i międzynarodowych organach kierowniczych. Jest więc przykładem współpracy publiczno-prywatnej, a także doskonałym forum dla analizy, refleksji i spotkań biznesowych.

Kontakt

Krzysztof Gurba

krzysztof.gurba@gmail.com

POLEN

Pedagogical University of Krakow

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie jest wiodącą, najstarszą, profesjonalną i nowoczesną uczelnią pedagogiczną w Polsce. Misja UP jest realizowana przez kompetentną i doświadczoną kadrę, która przekazuje najnowsze i najbardziej aktualne treści nauczania. Ponadto realizuje swą misję także poprzez prowadzenie badań naukowych, wytyczanie nowych kierunków rozwoju nauki, przekazywanie wiedzy oraz kształtowanie i wzbogacanie indywidualnych umiejętności absolwentów poprzez kształcenie według najwyższych standardów europejskich. Studentom oferujemy najnowsze osiągnięcia w zakresie studiów humanistycznych, społecznych, pedagogicznych, przyrodniczych, technicznych i artystycznych. Nasza oferta edukacyjna umożliwia studentom aplikowanie na kilkadziesiąt kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia, studiów trzeciego stopnia oraz studiów podyplomowych.

pro work

Fundacja Centrum Wiedzy PRO WORK promuje rozwój kariery osób ze (znacznym) oddaleniem od rynku pracy, wykwalifikowanych pracowników i innych osób, które potrzebują coachingu, szkoleń i doradztwa w wielu sektorach i zakresach tematycznych, tak krajowych, jak i międzynarodowych. Główne cele PRO WORK, to w szczególności: 1) Promowanie rozwoju kariery dla osób wymagających kształcenia i szkolenia zawodowego (VET – Vocational Educational Training), coachingu i doradztwa; 2) Umożliwienie grupom zagrożonym wykluczeniem z rynku pracy; 3) Rozwój i wdrażanie innowacji w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego.

Kontakt

Tessa Den Bakker

info@pro-work.nl

NIDERLANDY