CO.META SRL

Co.Meta S.r.l. is een Italiaanse VET-organisatie die gecertificeerd is in de regio Marche en gespecialiseerd is in de implementatie van innovatieve trainingsmethodologieën en in de erkenning van de competenties die zijn verworven door middel van formeel en niet-formeel leren. Co.Meta streeft naar het bieden van belangrijke trainingstrajecten om de carrièremogelijkheden van begunstigden te vergroten en innovatie in bedrijven te ontwikkelen. Co.meta biedt trainingstrajecten voor leerlingen van beroepsonderwijs en -opleiding en bedrijven die de verwerving van vaardigheden en competenties van hoog niveau ondersteunen. Het bedrijf is in feite betrokken bij verschillende EU-projecten, zowel als partner als als coördinator.

contACT

Silvia Marsili

info@consultingmeta.it

ITALIË

contaCT

Marco Iacuitto

info@ccitabel.com

BELGIË

De Belgisch-Italiaanse Kamer van Koophandel

De Belgisch-Italiaanse Kamer van Koophandel is een vereniging zonder winstoogmerk naar Belgisch recht die in 1950 werd opgericht om de contacten tussen België en Italië te bevorderen. De Kamer wordt erkend door de Italiaanse regering en maakt deel uit van de Assocamerestero, de Italiaanse Vereniging van Kamers van Koophandel in het buitenland, bestaande uit 78 kamers wereldwijd. De Belgisch-Italiaanse Kamer van Koophandel is het referentiepunt bij uitstek voor elk bedrijf dat zijn eigen bedrijf wil promoten en zijn netwerk in Italië en België wil uitbreiden. De Belgisch-Italiaanse Kamer van Koophandel is de partner die verantwoordelijk is voor de verspreidingsstrategie van het MOB4APP project.

Unione Sindacale Regionale Cisl Marche

CISL MARCHE is het regionale niveau van CISL NAZIONALE en telt momenteel meer dan 162.000 leden. CISL NAZIONALE is de op een na grootste Confederatie van Vakbonden in Italië (meer dan 4 miljoen leden in 2019) en bestaat verticaal uit 19 grote nationale sectorfederaties en, horizontaal, uit 21 regionale vakbonden. CISL is ontstaan vanuit het vrije initiatief van de arbeiders en is niet afhankelijk van en niet onderworpen aan enige politieke, institutionele, economische macht. Voor het CISL is onderhandelen het instrument bij uitstek om de economische en sociale omstandigheden van werknemers en gepensioneerden te verbeteren.

contaCT

Cristiana Ilari

usr.marche@cisl.it

ITALIË

Contact

Carolina Perondi

carolina.perondi@camara.es

SPANJE

De Kamer van Koophandel van Spanje

De Kamer van Koophandel van Spanje is een bedrijf dat tot doel heeft de algemene belangen van handel, industrie, diensten en scheepvaart te vertegenwoordigen, te bevorderen en te verdedigen; om de economisch-zakelijke omgeving te bestuderen; en om diensten te verlenen aan alle Spaanse bedrijven en adviesdiensten aan openbare besturen. De Spaanse Kamer coördineert het netwerk van 85 lokale Kamers van Koophandel in Spanje en treedt op als haar vertegenwoordiger voor nationale en internationale bestuursorganen. Het is dus een voorbeeld van publiek-private samenwerking en een bevoorrecht forum voor analyse, reflectie en ontmoeting van bedrijven.

contaCT

Krzysztof Gurba

krzysztof.gurba@gmail.com

POLEN

Pedagogical University of Krakow

De Pedagogische Universiteit van Krakau is de oudste zeer prestigieuze, professionele en moderne leider van pedagogische instellingen voor hoger onderwijs in Polen. De missie van PUK wordt uitgevoerd door professionele en ervaren medewerkers die actuele en up-to-date lesinhoud toepassen. Het komt ook tot uiting door wetenschappelijk onderzoek, waarbij nieuwe gebieden van wetenschappelijke ontwikkeling worden geschetst, kennis wordt overgedragen en de persoonlijkheid van afgestudeerden wordt ontwikkeld en verrijkt door hen op te leiden volgens de hoogste Europese normen. Aan studenten bieden we de nieuwste prestaties op het gebied van geesteswetenschappen, sociale, educatieve, natuurlijke, technische en kunststudies. Ons onderwijsaanbod stelt studenten in staat om zich in te schrijven voor enkele tientallen studierichtingen in opleidingen van de eerste en tweede cyclus, studies van de derde cyclus en postdoctorale opleidingen.

pro work

Stichting Kenniscentrum PRO WORK bevordert de loopbaanontwikkeling van mensen met een (grote) afstand tot de arbeidsmarkt, vakmensen en anderen die behoefte hebben aan coaching, training en begeleiding in een grote diversiteit aan sectoren en onderwerpen, nationaal en internationaal. De belangrijkste doelstellingen van PRO WORK zijn meer in het bijzonder: 1) Het bevorderen van loopbaanontwikkeling voor diegenen die VET (Vocational Educational Training), coaching en begeleiding nodig hebben; 2) kwetsbare groepen toegang geven tot de arbeidsmarkt; 3) Ontwikkeling en implementatie van innovatie op het gebied van beroepsonderwijs en -opleiding.

contact

Tessa Den Bakker

info@pro-work.nl

NEDERLAND