Mob4App Project

gefinancierd door het Erasmus + -programma van de Europese Unie

Het Mob4App-project heeft tot  doel de professionele ontwikkeling van
beroepsonderwijs en -opleiding 
te verbeteren om
de grensoverschrijdende mobiliteit voor leerlingen in Europa te verbeteren, te beheren en te ondersteunen.

Het project zal beroepsbeoefenaren in beroepsonderwijs, bedrijven en leerlingen in beroepsonderwijs en -opleiding voorzien van specifieke kennis, vaardigheden en competenties die nodig zijn om effectieve mobiliteitservaringen in het buitenland voor leerlingen te promoten, begeleiden, ondersteunen, faciliteren en beoordelen. De opgeleide beroepsbeoefenaren in beroepsonderwijs en -opleiding zullen in staat zijn om hoogwaardige transnationale werkgebaseerde leerarrangementen te ontwerpen, ontwikkelen en leveren, waarbij enkele van de meest voorkomende problemen in verband met de praktische implementatie van langetermijnmobiliteit voor leerlingen in Europa worden erkend en overwonnen.

Het MOB4APP-project heeft tot doel de rol van VET-professionals als schakel tussen leerlingen en bedrijven te versterken door een opleidingstraject voor VET-professionals en ondersteunend materiaal voor bedrijven en leerlingen te ontwikkelen.